Yaratıcı Drama - Yaratıcı Fotograf Atölyesi

FOTOGRAF ÇATIŞMA VE ANLATI
Yaratıcı drama yaşamın aynasıdır. Bir grupla, grubun yaşantılarından yola çıkarak mış'lı süreçlerde canlandırmalar yaparak eski bilişsel örüntülerimizin yeniden düzenlenmesidir. Yaparak ve yaşayarak öğrenme adına ön plana çıkan yaratıcı drama uygulamları çok farklı alanlarda kendini göstermektedir.

Yaşam çatışmalar döngüsü içinde akışına devam eder ve bizi yaşama bağlayan da bu içsel ve dışsal çatışmaların sürekliliğidir. İyi bir çatışma örgüsü bizi içine çeker ve yaşam, çatışmadan doğan gerilimlerle anlam kazanır. Fotograflar da bize içsel çatışmalar yaşatır. Bu atölyede farklı karelerden yola çıkarak, fotograf anlatısındaki çatışma durumları ile ilgili çalışacağız ve kendi canlandırmalarımızla farklı yaşantılar deneyimleyeceğiz.
Katılımcıların atölye sürecinde kendi yaşam deneyimlerinden yola çıkarak belirlenen konularda dramatik yapı oluşturmaları ve kurgusal gerçeklikle fotograf sanatı ile ilişki kurmaları sağlanacaktır.

TÜM EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ ÖZEL OLARAK TASARLANMIŞTIR. BU ÖZEL ATÖLYE PROGRAMI 15 KİŞİ İLE SINIRLIDIR !

YARATICI DRAMA - YARATICI FOTOGRAF ATÖLYESİ DERS PROGRAMI DETAYLARI YAKINDA...


Müjdat ATAMAN

Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünde, Türkçe Öğretmenliği yan alanı ile, yüksek lisans eğitimini de Ankara Üniversitesinde Yaratıcı Drama alanında tamamlamıştır. Bilkent Üniversitesi Hazırlık Okulunda (BLIS) ve Özel İzmir SEV okullarında öğretmenlik ve yöneticilik yapmıştır.

Çağdaş Drama Derneği İzmir Şubesinin kuruluşunu ve başkanlığını yürütmüştür. Forum Tiyatro, sınıfta yaratıcılık, çocuk yazını, alternatif eğitim konularında çalışmaktadır. İstanbul Drama Sanat Akademisinde konulu atölyeler yürütmektedir. 

Kök Yayıncılık tarafından yayımlanan “Türkçe Öğretiminde Kullanılacak Yaratıcı Etkinlikler” ve PEGEM Akademi tarafından yayımlanan “Yaratıcı Yazma için Yaratıcı Drama” kitaplarının yazarıdır ve Koza Yayınlarından çıkan 4. Sınıf Türkçe kitabı yazarlarındandır. Türkçe Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar, Yaratıcı Yazma, Sınıfta Yaratıcılık, Yaratıcı Dramanın Yöntem olarak kullanılması konularında bildiriler sunmuş ve seminerler vermiştir.