YENİ ATÖLYE: Seyahat - Edebiyat ve Fotograf Buluşuyor !

Sanatlar ve sanatçılar her dönemde yollarda olmayı yaratıcı dürtünün aracı kıldılar. Başta edebiyatçılar olmak üzere ilgi gösterdikleri temalar arasında kimi zaman doğrudan anlamıyla kimi zaman metafor olarak “yollar” ve “yolculuklar” önemli bir yer tuttu. Bir tür haline gelen gezi edebiyatı seyyahlar kadar edebiyatçıların da besleyerek geliştirdiği bir anlatı alanı oldu.
Nihayet çağımızın önemli bir iletişim ve sanatsal yaratı araçlarından sayılan fotografçılık dünya kültürlerinin görselleriyle dolu olağanüstü bir bellek yarattı. Giderek büyüyen bu bellek gezi fotografçılarının günümüzdeki faaliyetleriyle zenginleşiyor

Yaratıcı Drama - Yaratıcı Fotograf Atölyesi 

Yaşam çatışmalar döngüsü içinde akışına devam eder ve bizi yaşama bağlayan da bu içsel ve dışsal çatışmaların sürekliliğidir. İyi bir çatışma örgüsü bizi içine çeker ve yaşam, çatışmadan doğan gerilimlerle anlam kazanır. Fotograflar da bize içsel çatışmalar yaşatır. Bu atölyede farklı karelerden yola çıkarak, fotograf anlatısındaki çatışma durumları ile ilgili çalışacağız ve kendi canlandırmalarımızla farklı yaşantılar deneyimleyeceğiz.

Fotograf ve Sinema İlişkisi Atölyesi

Sinema ve fotograf arasında başka sanat dallarında olmadığı kadar yoğun ve zengin bir ilişki vardır. Bu iki sanat dalı bazı temel farklılıklarına karşın kimi zaman birbiriyle örtüşür, birbirinin özelliklerini ödünç alır, teknik ve estetik düzeyde benzeşir. Bu atölye çalışmasında temel kuramların yanı sıra örnek filmlerden bölümler izlenerek her iki sanatın ortak dili üzerine duracağız... 

İlk Çağlardan Günümüze Sanatta Yolculuk

Sanatta Yolculuk Seminerleri başlangıcından günümüze tarihsel süreç içerisinde sanatın; başkalaşan, değişen ve dönüşen biçimlerinin ve metotlarının irdeleneceği seminer dizisidir. Yapılacak olan sunumlarda sanatı günümüze getiren, sosyo-ekonomik, politik ve dinsel dinamiklerin özellikle üzerinde durulacaktır. Seminer programı, zengin görsel materyal, video gösterimleri ve fotograf gösterileri ile desteklenmektedir.

İstanbul'un Orta Yeri "Fotograf" (Gündüz Fotograf Kulübü)

Uğruna şarkılar, türküler, şiirler yazılmış, filmlere, tablolara ilham olmuş eşsiz şehir İstanbul...
Orhan Veli'nin "İstanbul'un orta yeri sinema..." demesi gibi biz de İstanbul'un orta yerine fotografı, görselliği koyacak, her hafta bir kaç saatini bu eşsiz şehrin bir köşesinde fotograf, video, timelapse, uzun pozlama gibi son dönemin önemli görsel uğraşlarına ayıracak, filmler izleyecek, kitaplar karıştıracak, albümler araştıracak 15 fotograf gönüllüsü arıyoruz...

Aynur SÖZERİ ile Çocuklar İçin Fotograf Kulübü

Bir çok Çocuklar İçin Fotograf Atölyesi eğitmenliğini üstlenen Aynur SÖZERİ, çocuklarımızın yaratıcılıklarını kullanmalarını, farklı olanı görebilmelerini, kendilerini fotograf yoluyla ifade edebilmelerini, sosyalleşmelerini sağlamak ve onlara eğlenceli, keşfetmeye açık, teknoloji odaklı, paylaşabilecekleri, yaratıcı bir hobi edindirmek amacıyla özel bir Çocuklar İçin Fotograf Kulübü sistemi hazırladı...